De Bronstoel

De Bronstoel.

De Bronstoel is voor mij een prachtige aanvulling op mijn coachvaardigheden.

De cliënt neemt plaats, het energetische proces word in gang gezet, de cliënt word ahw gescant, de schaduwplekken in het lichaam gewist.

Dit gebeurt met weinig woorden, geen diep graven in herinneringen of pijnlijke gebeurtenissen.

Dat vind ik een heel belangrijk voordeel, wat 'weg' kan mag weg, zonder te weten wat dat was. ( Is ook niet belangrijk)

Met als doel: EVENWICHT & HARMONIE herstellen.

Ik krijg veelal terug dat mensen totale rust ervaren.

De energetische stoel, de broncode is ontworpen om specifieke programma's , herinneringen en conditioneringen te wissen die je beperken in jou dagenlijks leven.

Werken met de Bronstoelen is een totaal nieuwe techniek die de ASTRONOMISCHE GENEESKUNST word genoemd.

 

*Bronvermelding: Monique Timmers www.moniquetimmers.nl

Deze Bronstoel sessie duurt ongeveer 1 uur en bedraagt €60,-

 

Reacties van cliënten :

 * Door de  Bronstoel ben ik me bewust geworden wat écht belangrijk is voor mij: IK dus..

 * De bronstoel geeft een gevoel van veiligheid, alsof je op een troon zit van jou rijk...

 * Heel byzonder, de stoel brengt rust en stilte alsof er niets toe doet...

 * Nadat alle "ruis" weg was, kon ik weer voelen wat er toe deed, en kon ik er weer boven hangen